Legendy
z Vysočiny
Zdeněk
Bachura
2. BcA.


Každá vesnice či město
má své oblíbené povídky, které
lidé říkají dětem. Tyto povídky
byly nejčastěji předávány
z generace na generaci
a při tomto procesu vznikaly
určité odlišnosti od originálu.
Také se často tyto povídky
o kouzelných monstrech
bohužel vytrácejí a nezbude
po nich žádná památka, podle
které by si ji mohli lidé znovu
připomenout. Proto jsem se
rozhodl, že vytvořím osobní
bestiář příšer z povídek
z mé rodné Vysočiny.

155x210 mm
16 stranpotenciál
✹✹

napětí

sex-appeal

strach
✹✹
zpracování a vazba

příběh
✹✹

drama
✹✹

výběr materiálů
ambice/odvaha

konzistence
✹✹

originalita
✹✹

dotaženostKaždá vesnice či město má své oblíbené povídky, které lidé říkají dětem. Ať už je to povídka, která má děti naučit se vážit si přírody a přátel, nebo povídka odrazující děti od chození do lesa. Vždy jich tu bylo plno.

Tyto povídky byly nejčastěji předávány z generace na generaci a při tomto procesu vznikaly určité odlišnosti od originálu. Také se často tyto povídky o kouzelných monstrech bohužel vytrácejí a nezbude po nich žádná památka, podle které by si ji mohli lidé znovu připomenout. Proto jsem se rozhodl, že vytvořím osobní bestiář příšer z povídek z mé rodné Vysočiny.
Mým cílem nebylo vytvořit knížku kde by byly všechny informace do detailu sepsány. Spíše jsem se snažil nastínit pohádkovou scénu Vysočiny. Přišlo mi že takováto knížka by se mohla náramně hodit při túrách, kde by si lidé chtěli vymýšlet strašidelné historky u ohně. Pokud se někdo koukne na mou knížku, prolistuje ji a nadchne ho alespoň jedno monstrum, tak to bude pro mne splněný úkol.další
projekty
Navrhněte a vytvořte knihu
na téma Strašidelný zámek.
Knihu zpracujte ve výškovém
formátu 155×210 mm nebo
210×265 mm s minimálním
počtem šestnácti stran
v nákladu alespoň tří kusů. Tisk,
materiál, barevnost, typ vazby
a technologie jsou na vás.

Klauzura
ateliéru
Grafický
design 2
LS 2020

Zdeněk Bachura
Ivana Beranová (stáž)
Karolína Gemelová (stáž)
Tereza Haspeklová
Johana Hnízdilová
Nikola Iljučoková
& Barbora Tomová

Pavel Kuja
Judita Košťáková (stáž)
Kristýna Marková
Faustýna Myslivcová
Pavla Nečásková
Veronika Opatrná
Nikita Savelyev
Karolína Stará
Luboš Syrovátka
Tereza Špádová
Tereza Valentová
Jakub Veselý (stáž)
Maroš Ťulák
facebook
instagram
webSituace na jaře 2020 a nutnost
distanční výuky v průběhu
semestru vyústily v rozhodnutí
představit klauzurní téma
pouze na internetu. Knižní
projekty prezentujeme
v ucelené podobě, co nejblíže
tomu, jak byste je vnímali
během tradiční výstavy
klauzur.

Knihy vznikly pod vedením
Michala Slejšky, Pavla Friče
a Barbory Müllerové.


Fakulta
umění
a designu
UJEPVizuální styl, fotografie
a koncept prezentace:
Alexandra Šliková,
Jáchym Moravec

Za pomoc děkujeme:
Veronika Opatrná,
Maroš Ťulák,
Evelína Ženíšková,
Aleks Hue,
Markéta Skalková


Strašidelný
zámek
07/2020