Přemýšlej
o mně
Veronika
Opatrná
1. MgA.


Človíček při svém běžném
konání narazí na kámen,
který mu začne promlouvat
do života. Neříká ale nic
hezkého, přesto si ho vezme
sebou. Stejně tak si vezme
i další, a pak další, až přes
obrovskou horu kamení,
kterou tlačí, ani nevidí,
kam vlastně míří. Mířil
úplně špatně, dostal se
někam jinam, umírá.

Jaké jsou Tvoje kameny?
Přemýšlej o mně. Já sobě
a všem dalším na cestu.
155x210 mm
30 stranpotenciál
✹✹✹✹

napětí
✹✹

sex-appeal
✹✹✹

strach
zpracování a vazba
✹✹✹✹

příběh
✹✹✹✹

drama
✹✹

výběr materiálů
✹✹✹✹
ambice/odvaha
✹✹✹

konzistence
✹✹✹

originalita
✹✹✹

dotaženost
✹✹✹✹
Téma knihy určila má životní situace. Tvořím poslední klauzuru, brzy odejdu ze školy. Jakkoliv pateticky to zní, je to tak – naposled vybírám, co chci vzkázat studentům, ale i sobě… a všem dalším.

Vymyslela jsem jednoduchý příběh. Postavička při svém běžném konání narazí na kámen, který jí začne promlouvat do života. Neříká ale nic hezkého, přesto si ho človíček vezme sebou. Stejně tak si vezme i další, a pak další, až přes obrovskou horu kamení, kterou tlačí, ani nevidí, kam vlastně míří. Mířil úplně špatně, dostal se někam jinam, umírá.

Inspirací mi byl můj perfekcionismus. Pak mi ale došlo, že můj příběh může být univerzálnější metafora. Kniha je tedy téměř bez vysvětlujících slov – na začátku je napsáno „Přemýšlej o mně“ a obrázek kamene jako symbolu negativ a na konci jen věnování. Knihu jsem „testovala“ na čtenářích. Vědomě riskuji, že procento lidí nebude nikdy ochotno a schopno knihu pochopit. Velké procento čtenářů si ale dosazuje vlastní interpretace a to je pro mě naprosto zásadní.


Forma následovala obsah. V knize jsou kromě stran komiksu hlavní linky příběhu i malé knížečky odlišné formátem, které zastupují negativní „řeči“ kamenů. Chtěla jsem archetypální příběh kontrastně zachytit „lidskou rukou“, zvolila jsem chybový a špinavý způsob kresby přes uhlový papír. K této ilustraci sedí stejně krásně chybová a špinavá technika tisku RISO. Zvolila jsem složkové stránky pro nabytí objemu, příjemné listování a pocitu větší vzdušnosti, vznešenosti. Na konci knihy je pevný papír pro snazší prohlížení. Japonská vazba mi pak umožnila formát zúžit na pohodlné rozměry pro komiks. Kniha je prošitá stejně chybově. Každý kus je tak jiný... jako my a naše kameny.

další
projekty
Navrhněte a vytvořte knihu
na téma Strašidelný zámek.
Knihu zpracujte ve výškovém
formátu 155×210 mm nebo
210×265 mm s minimálním
počtem šestnácti stran
v nákladu alespoň tří kusů. Tisk,
materiál, barevnost, typ vazby
a technologie jsou na vás.

Klauzura
ateliéru
Grafický
design 2
LS 2020

Zdeněk Bachura
Ivana Beranová (stáž)
Karolína Gemelová (stáž)
Tereza Haspeklová
Johana Hnízdilová
Nikola Iljučoková
& Barbora Tomová

Pavel Kuja
Judita Košťáková (stáž)
Kristýna Marková
Faustýna Myslivcová
Pavla Nečásková
Veronika Opatrná
Nikita Savelyev
Karolína Stará
Luboš Syrovátka
Tereza Špádová
Tereza Valentová
Jakub Veselý (stáž)
Maroš Ťulák
facebook
instagram
webSituace na jaře 2020 a nutnost
distanční výuky v průběhu
semestru vyústily v rozhodnutí
představit klauzurní téma
pouze na internetu. Knižní
projekty prezentujeme
v ucelené podobě, co nejblíže
tomu, jak byste je vnímali
během tradiční výstavy
klauzur.

Knihy vznikly pod vedením
Michala Slejšky, Pavla Friče
a Barbory Müllerové.


Fakulta
umění
a designu
UJEPVizuální styl, fotografie
a koncept prezentace:
Alexandra Šliková,
Jáchym Moravec

Za pomoc děkujeme:
Veronika Opatrná,
Maroš Ťulák,
Evelína Ženíšková,
Aleks Hue,
Markéta Skalková


Strašidelný
zámek
07/2020