Ve tmě
Tereza
Valentová
1. BcA.


Strašidelným zámkem
pro mě byla a je tma,
nebo spíše to, co jsem
ve tmě viděla a vidím.
Z normálních věcí všedního
dne se za tmy stávají postavy,
obličeje a všemožná stvoření.
Jako malá jsem se těchto
stvoření bála, nyní už však
vím, o co se doopravdy
jedná. Díky této knize můžete
vidět i vy to, co vidím já
a přesvědčit se, že jsme
stvořeními obklopeni všichni.

155x210 mm
40 stran


potenciál
✹✹✹

napětí

sex-appeal
✹✹

strach
zpracování a vazba
✹✹

příběh
✹✹

drama

výběr materiálů
✹✹
ambice/odvaha
✹✹✹

konzistence
✹✹

originalita
✹✹

dotaženost
✹✹✹Strašidelným zámkem pro mě byla a je tma, nebo spíše to, co jsem ve tmě viděla a vidím. Z normálních věcí všedního dne se za tmy stávají postavy, obličeje a všemožná stvoření, která ve své podstatě nic nedělají, jen pozorují a vyčkávají, než se jich někdo lekne. Jako malá jsem se těchto stvoření bála, nyní už však vím, o co se doopravdy jedná, a že se jich bát nemusím, většinou. Vytvořila jsem knížku, kde i ostatní mohou vidět to, co vidím já. Nepochybuji však, že nejsem jediná, kdo má s tímto zkušenosti a viděl ve tmě to, co tam není. I přes to, jak reálně to vypadalo.


Kniha je rozdělena na dvě části ve dvou oddělených blocích, které se otevírají proti sobě. V první části si můžete prohlédnout kresby příšerek a v druhé pak prostředí, kde se nacházejí. Oba bloky si můžete prohlížet najednou. Můžete tedy hledat a porovnávat jednotlivé stránky s příšerkami a s prostředím a přesvědčit se, že se mohou vyskytovat prakticky kdekoliv a z čehokoliv, co máte ve svém okolí. Mohou být všude tam, kam vás fantazie zavede.další
projekty
Navrhněte a vytvořte knihu
na téma Strašidelný zámek.
Knihu zpracujte ve výškovém
formátu 155×210 mm nebo
210×265 mm s minimálním
počtem šestnácti stran
v nákladu alespoň tří kusů. Tisk,
materiál, barevnost, typ vazby
a technologie jsou na vás.

Klauzura
ateliéru
Grafický
design 2
LS 2020

Zdeněk Bachura
Ivana Beranová (stáž)
Karolína Gemelová (stáž)
Tereza Haspeklová
Johana Hnízdilová
Nikola Iljučoková
& Barbora Tomová

Pavel Kuja
Judita Košťáková (stáž)
Kristýna Marková
Faustýna Myslivcová
Pavla Nečásková
Veronika Opatrná
Nikita Savelyev
Karolína Stará
Luboš Syrovátka
Tereza Špádová
Tereza Valentová
Jakub Veselý (stáž)
Maroš Ťulák
facebook
instagram
webSituace na jaře 2020 a nutnost
distanční výuky v průběhu
semestru vyústily v rozhodnutí
představit klauzurní téma
pouze na internetu. Knižní
projekty prezentujeme
v ucelené podobě, co nejblíže
tomu, jak byste je vnímali
během tradiční výstavy
klauzur.

Knihy vznikly pod vedením
Michala Slejšky, Pavla Friče
a Barbory Müllerové.


Fakulta
umění
a designu
UJEPVizuální styl, fotografie
a koncept prezentace:
Alexandra Šliková,
Jáchym Moravec

Za pomoc děkujeme:
Veronika Opatrná,
Maroš Ťulák,
Evelína Ženíšková,
Aleks Hue,
Markéta Skalková


Strašidelný
zámek
07/2020