Nedívej
se tam
Tereza
Špádová
3. BcA.


Komiksová kniha s názvem
„Nedívej se tam“ vznikla
ze skutečnosti, že jsem od raného dětství primárně od starších
vlivných osob a pedagogů kolem
sebe slýchávala, ať si ušetřím
pohled na dění kolem mě.
Při zapracování lidské fantazie
člověk dostane přirozený
strach z neznáma a vyvozuje
realitu z ostatních smyslů, které
mu nebyly zakázány použít.

Tyto surrealistické situace
ilustruji pomocí stencilu
a sprejů s dodatkem podobné
techniky foukacích fix.

210x265 mm
44+8 stranpotenciál
✹✹✹✹✹

napětí
✹✹✹✹

sex-appeal
✹✹✹✹✹

strach
✹✹✹
zpracování a vazba
✹✹✹✹

příběh
✹✹✹

drama
✹✹✹

výběr materiálů
✹✹✹✹✹
ambice/odvaha
✹✹✹✹✹

konzistence
✹✹✹✹✹

originalita
✹✹✹✹✹

dotaženost
✹✹✹Komiksová kniha s názvem „Nedívej se tam“ vznikla z původního zadání na téma „Strašidelný zámek“. Téma strašidelného zámku ve mě evokuje pocit vyplývajícího z mého dětství a to ze strachu z rozhlížení se kolem sebe, jako například v historickém zámku plném „zpátky hledících“ portrétů, tak v reálném životě. Od té doby, co jsem byla malá, jsem primárně od starších lidí a pedagogů kolem sebe slýchávala, ať si ušetřím pohled na dění kolem mě. Povětšinou může jít o fyzicky, mentálně, kulturně či subkulturně odlišné jedince, cizí majetek, mnohé lidské rituály a osobní majetek, na které mi bylo doporučováno se nedívat.

Při zapracování lidské – a především intenzivní dětské fantazie – člověk dostane přirozeně strach z neznáma. Jde o situaci, kdy nevíte co se v danou chvíli na tomto místě odehrává, jen tušíte a vyvozujete z ostatních smyslů, které nebyly zakázány použít. Z těchto momentů si člověk celý život nese zakódované situace podobné těm, které v minulosti zažil, a notoricky opakuje, v čem byl vychován.

Dle mého se člověk ochuzuje o spousty racionálních názorů a mnohdy zábavných, či zajímavých pohledů na svět, na kterém jsme všichni společně a nikdo si nezaslouží vidět méně či více.

Ke ztvárnění surrealistických komiksových příběhů jsem využívala prostředků stencilu (šablon), foukacích fix a sprejů.
další
projektyNavrhněte a vytvořte knihu
na téma Strašidelný zámek.
Knihu zpracujte ve výškovém
formátu 155×210 mm nebo
210×265 mm s minimálním
počtem šestnácti stran
v nákladu alespoň tří kusů. Tisk,
materiál, barevnost, typ vazby
a technologie jsou na vás.

Klauzura
ateliéru
Grafický
design 2
LS 2020

Zdeněk Bachura
Ivana Beranová (stáž)
Karolína Gemelová (stáž)
Tereza Haspeklová
Johana Hnízdilová
Nikola Iljučoková
& Barbora Tomová

Pavel Kuja
Judita Košťáková (stáž)
Kristýna Marková
Faustýna Myslivcová
Pavla Nečásková
Veronika Opatrná
Nikita Savelyev
Karolína Stará
Luboš Syrovátka
Tereza Špádová
Tereza Valentová
Jakub Veselý (stáž)
Maroš Ťulák
facebook
instagram
webSituace na jaře 2020 a nutnost
distanční výuky v průběhu
semestru vyústily v rozhodnutí
představit klauzurní téma
pouze na internetu. Knižní
projekty prezentujeme
v ucelené podobě, co nejblíže
tomu, jak byste je vnímali
během tradiční výstavy
klauzur.

Knihy vznikly pod vedením
Michala Slejšky, Pavla Friče
a Barbory Müllerové.


Fakulta
umění
a designu
UJEPVizuální styl, fotografie
a koncept prezentace:
Alexandra Šliková,
Jáchym Moravec

Za pomoc děkujeme:
Veronika Opatrná,
Maroš Ťulák,
Evelína Ženíšková,
Aleks Hue,
Markéta Skalková


Strašidelný
zámek
07/2020