Strašidelný
zámek
Tereza
Haspeklová
1. MgA.


Mystická novela ve formě
komixového fanzinu líčí
příběh visacího zámku na klíče,
který sdílí svou minulost
v psychologické poradně.
Příběh o zamykání, jak
vnitřním (osobním), tak vnějším
(opuštěné nevyužívané objekty). 

155x210 mm
24 stran
Zin je možné zakoupit na
cici.xihu@gmail.com


potenciál
✹✹✹✹✹

napětí
✹✹✹✹✹

sex-appeal
✹✹✹✹✹

strach
✹✹✹
zpracování a vazba
✹✹✹✹✹

příběh
✹✹✹✹✹

drama
✹✹✹✹

výběr materiálů
✹✹✹✹✹
ambice/odvaha
✹✹✹✹✹

konzistence
✹✹✹✹✹

originalita
✹✹✹✹✹

dotaženost
✹✹✹✹Historia es tetis temporum, lux veritstis, vita memories, magistra vitae, nunti vetustatis. 

Tedy, historie je svědectvím času, světlem pravdy, životem paměti, učitelkou života, zvěstovatelkou dávných dob. Nahlédněte tedy do života jednoho zámku, který sdílí svůj osobní příběh. Komix se obsahově nachází na pomezí mysteriózní novely a sociologického románu. Paralelou poskytuje přímý autorský komentář k současné situaci. Příběh se odehrává se ve světě visacích zámků na klíče, kde jsou zámky personifikovány. 

Historia es tetis temporum, lux veritstis, vita memories, magistra vitae, nunti vetustatis. 

Tedy, historie je svědectvím času, světlem pravdy, životem paměti, učitelkou života, zvěstovatelkou dávných dob. Nahlédněte tedy do života jednoho zámku, který sdílí  svůj osobní příběh. Komix se obsahově nachází na pomezí mysteriózní novely a sociologického románu. Paralelou poskytuje přímý autorský komentář k současné situaci. Příběh se odehrává se ve světě visacích zámků na klíče, kde jsou zámky personifikovány. 


Spouštěcím katalyzátorem změny v jeho žití byl niterný pocit nenaplněnosti existencionálního rázu. Skrze výlety do přírody a trávení času sám ze sebou, poznává své vnitřní kvality. Velkým zvratem v jeho životě je nová spřízněná duše a především nové komunitní prostředí a otevřené entity, které poznává. Zde se dějová linka odchyluje a začíná mysteriózní část, která ještě více otevírá prostor imaginaci.

Nenásilné přímé akce se mohou zdát jinačí, než jste si mysleli!

Celkově příběh otevírá otázky a asociace spojené se zámky a zamykáním, zavíráním, odemykáním. Problematika vnitřního uzamykání se (zavírání se sám do sebe). Dále také naráží na problémy s bydlením, zde primárně zaměřené na zavřené nevyužívané budovy. Jemně se také dotýká ekologické problematiky a globálního nárůstu informovanosti o ní a následovné společenské debaty v těchto kruzích. Satiricky, ale kladně naráží také na občanskou neposlušnost.další
projekty
Navrhněte a vytvořte knihu
na téma Strašidelný zámek.
Knihu zpracujte ve výškovém
formátu 155×210 mm nebo
210×265 mm s minimálním
počtem šestnácti stran
v nákladu alespoň tří kusů. Tisk,
materiál, barevnost, typ vazby
a technologie jsou na vás.

Klauzura
ateliéru
Grafický
design 2
LS 2020

Zdeněk Bachura
Ivana Beranová (stáž)
Karolína Gemelová (stáž)
Tereza Haspeklová
Johana Hnízdilová
Nikola Iljučoková
& Barbora Tomová

Pavel Kuja
Judita Košťáková (stáž)
Kristýna Marková
Faustýna Myslivcová
Pavla Nečásková
Veronika Opatrná
Nikita Savelyev
Karolína Stará
Luboš Syrovátka
Tereza Špádová
Tereza Valentová
Jakub Veselý (stáž)
Maroš Ťulák
facebook
instagram
webSituace na jaře 2020 a nutnost
distanční výuky v průběhu
semestru vyústily v rozhodnutí
představit klauzurní téma
pouze na internetu. Knižní
projekty prezentujeme
v ucelené podobě, co nejblíže
tomu, jak byste je vnímali
během tradiční výstavy
klauzur.

Knihy vznikly pod vedením
Michala Slejšky, Pavla Friče
a Barbory Müllerové.


Fakulta
umění
a designu
UJEPVizuální styl, fotografie
a koncept prezentace:
Alexandra Šliková,
Jáchym Moravec

Za pomoc děkujeme:
Veronika Opatrná,
Maroš Ťulák,
Evelína Ženíšková,
Aleks Hue,
Markéta Skalková


Strašidelný
zámek
07/2020