O tom tady nemluvíme
Pavla
Nečásková
1. BcA.


Otec v rodině je pro mě
vynechatelný článek. Ale
o to více ovlivňující můj život,
i když se tolik nevídáme.
Zvláštní, ale vidím to u sebe,
vidím to v okolí. Dlouhou dobu
jsem tento problém nevnímala.
Spíš si to nikdy plně nepřiznala.
Otevřenosti se v našem vztahu
nedostává. Zůstává jen zklamání.
Skoro vůbec se nemluví, jen vyčítá.
Nastává vzájemné nepochopení.

155x210 mm
40 stranpotenciál
✹✹✹✹✹

napětí
✹✹✹✹✹

sex-appeal
✹✹✹✹✹

strach
✹✹✹✹
zpracování a vazba
✹✹✹✹✹

příběh
✹✹✹✹✹

drama
✹✹✹✹✹

výběr materiálů
✹✹✹✹✹
ambice/odvaha
✹✹✹✹✹

konzistence
✹✹✹✹✹

originalita
✹✹✹✹✹

dotaženost
✹✹✹✹✹Otec v rodině je pro mě vynechatelný článek. Ale o to více ovlivňující můj život, i když se tolik nevídáme. Zvláštní, ale vidím to u sebe, vidím to v okolí. Dlouhou dobu jsem tento problém nevnímala. Spíš si to nikdy plně nepřiznala. Otevřenosti se v našem vztahu nedostává. Zůstává jen zklamání. Skoro vůbec se nemluví, jen vyčítá. Nastává vzájemné nepochopení.

Tato kniha je intimní zpovědí a pohledem do mé reality. Aneb rozervanosti mých myšlenek a častého zmatení sama ze sebe. V knize se prolínají dvě linie. Povrchní linie, která obsahuje sice smutné, ale odlehčenější myšlenky, je viditelná při běžném listování. Čtenář nachází především intimní ilustrace, komiksy, fotografie a texty.

Vlastní akcí (roztržením) se čtenář může dostat do druhé části – černě tištěných, hlouběji skrytých emocích. Nechávám na něm, jestli chce nebo ne. Když ne, zůstane mu skryta. Pokud ano, najde moje citlivější myšlenky.


Čtenář tak sám tvoří formu knihy, která se postupem času víc a víc rozpadá. Jsou zde i prošité strany, do kterých se nemá dostat. Procesuálnost knihy podtrhuje technika tisku RISO, ve své podstatě je rozpadavá díky rastru a s další manipulací se rozmazává a mění svoji podobu.

Cílem není se přiblížit vztahům většiny lidí, ani najít řešení. Cílem je postupně se s touto situací sžít. Přijímat věci tak jak jsou, nechat je plynout, i když je z toho člověku těžko.další
projekty
Navrhněte a vytvořte knihu
na téma Strašidelný zámek.
Knihu zpracujte ve výškovém
formátu 155×210 mm nebo
210×265 mm s minimálním
počtem šestnácti stran
v nákladu alespoň tří kusů. Tisk,
materiál, barevnost, typ vazby
a technologie jsou na vás.

Klauzura
ateliéru
Grafický
design 2
LS 2020

Zdeněk Bachura
Ivana Beranová (stáž)
Karolína Gemelová (stáž)
Tereza Haspeklová
Johana Hnízdilová
Nikola Iljučoková
& Barbora Tomová

Pavel Kuja
Judita Košťáková (stáž)
Kristýna Marková
Faustýna Myslivcová
Pavla Nečásková
Veronika Opatrná
Nikita Savelyev
Karolína Stará
Luboš Syrovátka
Tereza Špádová
Tereza Valentová
Jakub Veselý (stáž)
Maroš Ťulák
facebook
instagram
webSituace na jaře 2020 a nutnost
distanční výuky v průběhu
semestru vyústily v rozhodnutí
představit klauzurní téma
pouze na internetu. Knižní
projekty prezentujeme
v ucelené podobě, co nejblíže
tomu, jak byste je vnímali
během tradiční výstavy
klauzur.

Knihy vznikly pod vedením
Michala Slejšky, Pavla Friče
a Barbory Müllerové.


Fakulta
umění
a designu
UJEPVizuální styl, fotografie
a koncept prezentace:
Alexandra Šliková,
Jáchym Moravec

Za pomoc děkujeme:
Veronika Opatrná,
Maroš Ťulák,
Evelína Ženíšková,
Aleks Hue,
Markéta Skalková


Strašidelný
zámek
07/2020