Akombo
Pavel
Kuja
1. BcA.


Alejandro Jodorowsky,
David Lynch, Gaspar Noé.
Mým cílem bylo převést pocit,
který máte při sledování jejich
filmů, do knižní podoby.

Smyslem knihy je, že si čtenář
sám má příběh poskládat, aby
mu porozuměl. Vizuální stránka
se inspiruje vizualitou PVC
fetišismu, počítačovými hrami
a postinternetovou kulturou.

210x265 mm
23 stranpotenciál
✹✹✹✹

napětí
✹✹✹✹✹

sex-appeal
✹✹✹✹✹

strach
✹✹✹✹
zpracování a vazba
✹✹✹✹✹

příběh
✹✹✹✹✹

drama
✹✹✹✹✹

výběr materiálů
✹✹✹✹✹
ambice/odvaha
✹✹✹✹✹

konzistence
✹✹✹✹✹

originalita
✹✹✹✹

dotaženost
✹✹✹✹

Alejandro Jodorowsky, David Lynch, Gaspar Noé. To jsou jména, která mě inspirovala, když jsem přemýšlel nad pojetím mé autorské knihy. Mým cílem bylo převést pocit, který máte při sledování jejich filmů, do knižní podoby. Proto vznikl surreální příběh Akombo. Akombo znamená čarodejnictví, je to tedy odkaz na původ fetišismu.

Smyslem knihy je, že si čtenář sám má příběh poskládat, aby mu porozuměl. Vizuální stránka se inspiruje vizualitou PVC fetišismu, počítačovými hrami a postinternetovou kulturou. I samotná kniha je jakýmsi fetišem, stránky kloužou, lesknou se, třpytí, škrábou se, postupně se ničí.Co se vazby týče, chtěl jsem docílit něčeho neobvyklého, chtěl jsem, aby vazba samotná byla „překážkou“ pro čtenáře, kterou musí přejít, „poprat se s ní“. Je také variabilní, takže si může čtenář poskládat příběh podle toho, jak si myslí, že by měl správně být, nebo listy vyndat a vystavit jako slušivé plakátky.

Tato kniha vznikla jako experiment, jak může autorská kniha vypadat a fungovat.další
projekty
Navrhněte a vytvořte knihu
na téma Strašidelný zámek.
Knihu zpracujte ve výškovém
formátu 155×210 mm nebo
210×265 mm s minimálním
počtem šestnácti stran
v nákladu alespoň tří kusů. Tisk,
materiál, barevnost, typ vazby
a technologie jsou na vás.

Klauzura
ateliéru
Grafický
design 2
LS 2020

Zdeněk Bachura
Ivana Beranová (stáž)
Karolína Gemelová (stáž)
Tereza Haspeklová
Johana Hnízdilová
Nikola Iljučoková
& Barbora Tomová

Pavel Kuja
Judita Košťáková (stáž)
Kristýna Marková
Faustýna Myslivcová
Pavla Nečásková
Veronika Opatrná
Nikita Savelyev
Karolína Stará
Luboš Syrovátka
Tereza Špádová
Tereza Valentová
Jakub Veselý (stáž)
Maroš Ťulák
facebook
instagram
webSituace na jaře 2020 a nutnost
distanční výuky v průběhu
semestru vyústily v rozhodnutí
představit klauzurní téma
pouze na internetu. Knižní
projekty prezentujeme
v ucelené podobě, co nejblíže
tomu, jak byste je vnímali
během tradiční výstavy
klauzur.

Knihy vznikly pod vedením
Michala Slejšky, Pavla Friče
a Barbory Müllerové.


Fakulta
umění
a designu
UJEPVizuální styl, fotografie
a koncept prezentace:
Alexandra Šliková,
Jáchym Moravec

Za pomoc děkujeme:
Veronika Opatrná,
Maroš Ťulák,
Evelína Ženíšková,
Aleks Hue,
Markéta Skalková


Strašidelný
zámek
07/2020