Na prodej
Nikola
Iljučoková
& Barbora
Tomová
1. BcA.


V rámci semestrálního zadání
bylo naší prvotní myšlenkou
vytvořit deskovou pop-up hru
na dané téma. Vzhledem
k rozsahu projektu jsme
se rozhodly v první etapě
vytvořit doplňkový materiál
ke hře – jakýsi úvod, který
hráče seznámí s prostředím
a dějovou linkou hry –
a druhou publikaci – pracovní
sešit pro děti, který hráče
zabaví a povzbudí k výrobě
doplňků do hry. 1. kniha
155x210 mm
20 stran


2. kniha
210x265 mm
20 stran


potenciál
✹✹✹✹

napětí
✹✹

sex-appeal
✹✹✹✹

strach
✹✹
zpracování a vazba
✹✹✹✹✹

příběh
✹✹

drama
✹✹

výběr materiálů
✹✹✹✹✹

ambice/odvaha
✹✹✹✹✹

konzistence
✹✹✹✹

originalita
✹✹✹✹

dotaženost
✹✹✹✹V rámci semestrálního zadání bylo naší prvotní myšlenkou vytvořit deskovou pop-up hru na dané téma. Vzhledem k rozsahu projektu jsme se rozhodly v první etapě vytvořit doplňkový materiál ke hře – jakýsi úvod, který hráče seznámí s prostředím a dějovou linkou hry – a druhou publikaci – pracovní sešit pro děti, který hráče zabaví a povzbudí k výrobě doplňků do hry.

První publikace obsahuje komiks, který hráče uvede a naladí na prostředí, ve kterém se hra odehrává. Již zde se objevují naše zásadní postavy, na kterých je příběh z velké části založen. Pokud má hráč zájem tyto postavy ještě více poznat, může si přečíst medailonky daných příšerek, které se nacházejí za komiksem.

V pracovním sešitě hráč nalezne širokou škálu doplňujících aktivit ke hře. Objevují se zde jak různé návody, tak i doplňující úkoly. Na přebalu sešitu najde šablony, které slouží k obkreslení, a na klopách obalu šablony k vystřihování.

Během celého procesu jsme narazily na spoustu překážek. Celá výroba se nesla v duchu: „Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě?“ Snažily jsme se hlavně o to, abychom vypátraly ten pravý postup a nebály se vyzkoušet různé varianty. Tato klauzura byla pro nás především velkým procesem hledání a získávání zkušeností. Považujeme tento proces za zásadní fázi, bez které bychom v projektu nemohly pokračovat a dokončit ho.další
projekty
Navrhněte a vytvořte knihu
na téma Strašidelný zámek.
Knihu zpracujte ve výškovém
formátu 155×210 mm nebo
210×265 mm s minimálním
počtem šestnácti stran
v nákladu alespoň tří kusů. Tisk,
materiál, barevnost, typ vazby
a technologie jsou na vás.

Klauzura
ateliéru
Grafický
design 2
LS 2020

Zdeněk Bachura
Ivana Beranová (stáž)
Karolína Gemelová (stáž)
Tereza Haspeklová
Johana Hnízdilová
Nikola Iljučoková
& Barbora Tomová

Pavel Kuja
Judita Košťáková (stáž)
Kristýna Marková
Faustýna Myslivcová
Pavla Nečásková
Veronika Opatrná
Nikita Savelyev
Karolína Stará
Luboš Syrovátka
Tereza Špádová
Tereza Valentová
Jakub Veselý (stáž)
Maroš Ťulák
facebook
instagram
webSituace na jaře 2020 a nutnost
distanční výuky v průběhu
semestru vyústily v rozhodnutí
představit klauzurní téma
pouze na internetu. Knižní
projekty prezentujeme
v ucelené podobě, co nejblíže
tomu, jak byste je vnímali
během tradiční výstavy
klauzur.

Knihy vznikly pod vedením
Michala Slejšky, Pavla Friče
a Barbory Müllerové.


Fakulta
umění
a designu
UJEPVizuální styl, fotografie
a koncept prezentace:
Alexandra Šliková,
Jáchym Moravec

Za pomoc děkujeme:
Veronika Opatrná,
Maroš Ťulák,
Evelína Ženíšková,
Aleks Hue,
Markéta Skalková


Strašidelný
zámek
07/2020