Jak jsem
chtěl jet
v létě domů
Nikita
Savelyev
3. BcA.


Pro mě osobně je téma
Strašidelný zámek strach –
a to strach ze ztráty kontroly.
První stránky knihy čtenáře
uvítají šťavnatým „ovocem“.
Kontury obrázků jsou přesné
a čisté, barva je velmi jasná
a sytá. Ale s postupem času
se barvy a kontury stanou
matnými a nerovnými.
Poslední strana je zcela bílá
a prázdná. V knize je také text.
Jedná se o novinové titulky
komentující vývoj epidemie.
Od nevýznamných zpráv
o nové nemoci až po úplnou
izolaci světa, kterou
nikdo neočekával.

155x210 mm
26 stranpotenciál
✹✹

napětí
✹✹

sex-appeal
✹✹

strach
✹✹
zpracování a vazba
✹✹

příběh
✹✹

drama
✹✹

výběr materiálů
✹✹
ambice/odvaha

konzistence
✹✹✹

originalita
✹✹

dotaženost
✹✹✹Pro mě osobně je téma Strašidelný zámek strach – a to strach ze ztráty kontroly. Ze situací, které nedokážu ovládat. Rok 2020 začal velmi „zajímavě“ a přinesl nám spoustu nezapomenutelných zkušeností – tento zatracený koronavirus, který ovlivnil mnoho osudů na naší planetě.


Také mě, bohužel, ovlivnil. Díky zavedení karantény a uzavření hranic mezi zeměmi jsem zůstal odříznut od svých blízkých. Letos v létě jsem měl v plánu vrátit se ke své rodině a přátelům v Kazachstánu. Ale bohužel nastávají situace, kdy věcí nevyjdou podle plánu.


Kniha je moje reakce na tuto událost. První stránky knihy čtenáře uvítají šťavnatým „ovocem“. Kontury obrázků jsou přesné a čisté, barva je velmi jasná a sytá. Ale s postupem času se barvy a kontury stanou matnými a nerovnými. Poslední strana je zcela bílá a prázdná. V knize je také text. Jedná se o novinové titulky komentující vývoj epidemie. Od nevýznamných zpráv o nové nemoci až po úplnou izolaci světa, kterou nikdo neočekával.


Při práci na tomto projektu jsem si znovu uvědomil, jak snadno se může prostě ze dne na den změnit člověku život.další
projekty
Navrhněte a vytvořte knihu
na téma Strašidelný zámek.
Knihu zpracujte ve výškovém
formátu 155×210 mm nebo
210×265 mm s minimálním
počtem šestnácti stran
v nákladu alespoň tří kusů. Tisk,
materiál, barevnost, typ vazby
a technologie jsou na vás.

Klauzura
ateliéru
Grafický
design 2
LS 2020

Zdeněk Bachura
Ivana Beranová (stáž)
Karolína Gemelová (stáž)
Tereza Haspeklová
Johana Hnízdilová
Nikola Iljučoková
& Barbora Tomová

Pavel Kuja
Judita Košťáková (stáž)
Kristýna Marková
Faustýna Myslivcová
Pavla Nečásková
Veronika Opatrná
Nikita Savelyev
Karolína Stará
Luboš Syrovátka
Tereza Špádová
Tereza Valentová
Jakub Veselý (stáž)
Maroš Ťulák
facebook
instagram
webSituace na jaře 2020 a nutnost
distanční výuky v průběhu
semestru vyústily v rozhodnutí
představit klauzurní téma
pouze na internetu. Knižní
projekty prezentujeme
v ucelené podobě, co nejblíže
tomu, jak byste je vnímali
během tradiční výstavy
klauzur.

Knihy vznikly pod vedením
Michala Slejšky, Pavla Friče
a Barbory Müllerové.


Fakulta
umění
a designu
UJEPVizuální styl, fotografie
a koncept prezentace:
Alexandra Šliková,
Jáchym Moravec

Za pomoc děkujeme:
Veronika Opatrná,
Maroš Ťulák,
Evelína Ženíšková,
Aleks Hue,
Markéta Skalková


Strašidelný
zámek
07/2020