Týždeň na prekliatom
kaštieli
Maroš
Ťulák
2. BcA.


Ako klauzúrnu prácu som
vytvoril denník pre deti v letnom tábore, ktorý sa bude konať
na kaštieli. Na každý deň
je jeden strašidelný príbeh.
Príbehy sa inšpirujú skutočnosťou,
ako je napríklad meno grófa
alebo názvy budov, ktoré sú pri
kaštieli. Denník môže slúžiť
ako omalovanky pre deti. Majú
tam priestor na zapisovanie si
svojich spomienok zo dňa.

155x210 mm
32 stran


potenciál
✹✹✹

napětí

sex-appeal

strach
zpracování a vazba
✹✹✹

příběh
✹✹

drama

výběr materiálů
✹✹✹
ambice/odvaha

konzistence
✹✹

originalita

dotaženost
✹✹Týždeň na prekliatom kaštieli je denník určený pre deti od 7 do 12 rokov. Je vytvorený priamo k ročníku 2020, keďže sa letný tábor bude konať na kaštieli. Každý deň má svoj príbeh, ktorý má na konci zadanie úlohy, alebo priebeh dňa čo sa v ňom bude diať. Príbehy sú vymyslené. Opierajú sa len o pár faktov, ktoré sú napríklad reálne meno grófa, ktorý vlastnil v minulosti kaštieľ, alebo názvy budov okolo kaštieľa. Všetko ostatné a všetky nešťastia sú vymyslené. V denníku sú ilustrácie ktorými reagujem na určitý príbeh. Ilustrácie môžu fungovať ako omalovanky pre deti.

Ďalej sú tam riadky na zapísania si spomienok z celého dňa. K tomu aby si tam deti vpisovali svoje postrehy zo dňa, sú v krúžkoch otázky, ktoré by mali trochu ponúkať to čo napísať. Ale samozrejme je tam veľa voľnosti a priestoru aby si deti vpisovali čo chcú, alebo si tam môžu aj kresliť. Každý denník tým bude jedinečný a ich spomienka na tábor do budúcnosti. Pre lepší prehľad, je na strane vyznačené v akom dni sa nachádzate.další
projekty
Navrhněte a vytvořte knihu
na téma Strašidelný zámek.
Knihu zpracujte ve výškovém
formátu 155×210 mm nebo
210×265 mm s minimálním
počtem šestnácti stran
v nákladu alespoň tří kusů. Tisk,
materiál, barevnost, typ vazby
a technologie jsou na vás.

Klauzura
ateliéru
Grafický
design 2
LS 2020

Zdeněk Bachura
Ivana Beranová (stáž)
Karolína Gemelová (stáž)
Tereza Haspeklová
Johana Hnízdilová
Nikola Iljučoková
& Barbora Tomová

Pavel Kuja
Judita Košťáková (stáž)
Kristýna Marková
Faustýna Myslivcová
Pavla Nečásková
Veronika Opatrná
Nikita Savelyev
Karolína Stará
Luboš Syrovátka
Tereza Špádová
Tereza Valentová
Jakub Veselý (stáž)
Maroš Ťulák
facebook
instagram
webSituace na jaře 2020 a nutnost
distanční výuky v průběhu
semestru vyústily v rozhodnutí
představit klauzurní téma
pouze na internetu. Knižní
projekty prezentujeme
v ucelené podobě, co nejblíže
tomu, jak byste je vnímali
během tradiční výstavy
klauzur.

Knihy vznikly pod vedením
Michala Slejšky, Pavla Friče
a Barbory Müllerové.


Fakulta
umění
a designu
UJEPVizuální styl, fotografie
a koncept prezentace:
Alexandra Šliková,
Jáchym Moravec

Za pomoc děkujeme:
Veronika Opatrná,
Maroš Ťulák,
Evelína Ženíšková,
Aleks Hue,
Markéta Skalková


Strašidelný
zámek
07/2020