Za
hřbitovní zdí
Luboš
Syrovátka
1. BcA.


Jako svůj strašidelný zámek
jsem si vybral příběh, který
jsem zažil přesně před deseti
lety na hřbitově v Městě
Touškově. Je to příběh,
který se mi vyryl do paměti
a dodnes nevím, čemu mám
věřit a co se tehdy vlastně stalo.
O tento zážitek bych se rád
podělil pomocí mojí knihy.

155x210 mm
50 stranpotenciál
✹✹✹✹

napětí
✹✹✹✹

sex-appeal
✹✹✹✹

strach
✹✹✹✹
zpracování a vazba
✹✹✹✹

příběh
✹✹✹✹

drama
✹✹✹✹

výběr materiálů
✹✹✹
ambice/odvaha
✹✹✹

konzistence
✹✹✹✹✹

originalita
✹✹✹✹

dotaženost
✹✹✹✹Moje kniha vypráví příběh, který jsem zažil přesně před deseti lety na hřbitově v Městě Touškově. Považuji to za tak silný zážitek, že jsem se mu rozhodl ve svojí klauzurní práci věnovat. Pomocí tuše a štětce jsem vytvořil expresivní ilustrace, kterými jsem se snažit přiblížit pochmurnou atmosféru. Aby si člověk mezi různými ilustracemi stihl odpočinout a vstřebat předchozí obraz, vložil jsem mezi jednotlivé ilustrace „prázdné“ dvojstránky. Ty jsou také místem pro text, který slouží pro lepší pochopení příběhu. Dodávají celé knize zajimavý, děsivý nádech podobně jako šum a neustálé přeskakování obrazu na starých analogových záznamech nebo jev problikávající žárovky.


Písmo jsem zvolil své, ručně psané, z důvodu větší autenticity a umocnění neznámých či nejistých pocitů, které by kniha měla ve čtenáři vyvolat. Listy jsou sešité koptskou vazbou bez tvrdých desek s otevřeným hřbetem, což podtrhuje dojem jakéhosi „deníku“ a pocitu nekomfortu.další
projekty
Navrhněte a vytvořte knihu
na téma Strašidelný zámek.
Knihu zpracujte ve výškovém
formátu 155×210 mm nebo
210×265 mm s minimálním
počtem šestnácti stran
v nákladu alespoň tří kusů. Tisk,
materiál, barevnost, typ vazby
a technologie jsou na vás.

Klauzura
ateliéru
Grafický
design 2
LS 2020

Zdeněk Bachura
Ivana Beranová (stáž)
Karolína Gemelová (stáž)
Tereza Haspeklová
Johana Hnízdilová
Nikola Iljučoková
& Barbora Tomová

Pavel Kuja
Judita Košťáková (stáž)
Kristýna Marková
Faustýna Myslivcová
Pavla Nečásková
Veronika Opatrná
Nikita Savelyev
Karolína Stará
Luboš Syrovátka
Tereza Špádová
Tereza Valentová
Jakub Veselý (stáž)
Maroš Ťulák
facebook
instagram
webSituace na jaře 2020 a nutnost
distanční výuky v průběhu
semestru vyústily v rozhodnutí
představit klauzurní téma
pouze na internetu. Knižní
projekty prezentujeme
v ucelené podobě, co nejblíže
tomu, jak byste je vnímali
během tradiční výstavy
klauzur.

Knihy vznikly pod vedením
Michala Slejšky, Pavla Friče
a Barbory Müllerové.


Fakulta
umění
a designu
UJEPVizuální styl, fotografie
a koncept prezentace:
Alexandra Šliková,
Jáchym Moravec

Za pomoc děkujeme:
Veronika Opatrná,
Maroš Ťulák,
Evelína Ženíšková,
Aleks Hue,
Markéta Skalková


Strašidelný
zámek
07/2020