Když jsi
smutný
Kristýna
Marková
1. BcA.


Každý z nás má svůj vlastní
strašidelný zámek, ale problém
je, když ho chceme zamést pod
koberec. Vytvořila jsem křečovitě
veselé ilustrace tak, abych ukázala
paradox, kdy je na nás vyvíjen tlak,
abychom byli jen šťastní, ale
přitom je přirozené nechat svému
smutku čas.Když si tento
problém uvědomíme,
tak nám kniha ve výsledku
pomůže a snad se i zasmějeme
sami sobě.

155x210 mm
40 stran

 


potenciál
✹✹✹

napětí

sex-appeal
✹✹

strach
zpracování a vazba
✹✹✹✹

příběh
✹✹

drama
✹✹

výběr materiálů
✹✹✹✹


ambice/odvaha
✹✹✹

konzistence
✹✹✹

originalita
✹✹

dotaženost
✹✹
Hlavní myšlenka mojí práce je, že každý z nás má v hlavě svůj vlastní strašidelný zámek. Nechtělo se mi nad tímto tématem přemýšlet z té depresivní stránky, ale právě naopak, pomoci těm lidem, které jejich „zámek“ trápí a čas od času se cítí smutně nebo osaměle. Bohužel mi ale přijde, že když má někdo nějaký problém, tak místo toho, aby hledal řešení onoho problému, tak si na internetu nebo kdekoliv jinde začne hledat způsoby, jak se rozptýlit a problém zamést pod koberec.


Proto jsem vytvořila sarkastické ilustrace tak, aby působily co nejvíc naivně a křečovitě vesele. Vystříhala jsem je z červeného a žlutého papíru a pak je nalepila na karton. Tato barevnost mi evokuje konzumní chování, jaké vidím i při řešení osobních krizí. Záměrně jsem u některých obrázků zanechala hrubě ostříhaný okraj. Ilustrace na člověka vyloženě útočí svou pozitivní energií, je to takový paralelní vesmír, kde se mají všichni neuvěřitelně a nepřetržitě dobře a neustále se usmívají.

Chci tak ukázat paradox dnešní doby, kdy je na člověka vyvíjen tlak, aby byl neustále šťastný. A to mi ve finále přijde, ještě strašidelnější, než jakékoliv moje trápení. Přitom je přirozené se trápit, truchlit a nechat svému smutku čas místo dočasných náplastí.


Ilustrace, které na sebe navazují, jsem záměrně vytiskla na „nekonečný pás štěstí“. Vše jsem zabalila do vazby s pevnými deskami. Příslušné ilustrace doprovázejí rady v textové podobě, jak se instatně zbavit smutku.


Myslím, že když si tento svůj problém čtenář uvědomí, tak mu kniha ve výsledku opravdu pomůže a snad se i zasměje sám sobě. A to je na světě hned lépe.

další
projekty
Navrhněte a vytvořte knihu
na téma Strašidelný zámek.
Knihu zpracujte ve výškovém
formátu 155×210 mm nebo
210×265 mm s minimálním
počtem šestnácti stran
v nákladu alespoň tří kusů. Tisk,
materiál, barevnost, typ vazby
a technologie jsou na vás.

Klauzura
ateliéru
Grafický
design 2
LS 2020

Zdeněk Bachura
Ivana Beranová (stáž)
Karolína Gemelová (stáž)
Tereza Haspeklová
Johana Hnízdilová
Nikola Iljučoková
& Barbora Tomová

Pavel Kuja
Judita Košťáková (stáž)
Kristýna Marková
Faustýna Myslivcová
Pavla Nečásková
Veronika Opatrná
Nikita Savelyev
Karolína Stará
Luboš Syrovátka
Tereza Špádová
Tereza Valentová
Jakub Veselý (stáž)
Maroš Ťulák
facebook
instagram
webSituace na jaře 2020 a nutnost
distanční výuky v průběhu
semestru vyústily v rozhodnutí
představit klauzurní téma
pouze na internetu. Knižní
projekty prezentujeme
v ucelené podobě, co nejblíže
tomu, jak byste je vnímali
během tradiční výstavy
klauzur.


Knihy vznikly pod vedením
Michala Slejšky, Pavla Friče
a Barbory Müllerové.


Fakulta
umění
a designu
UJEPVizuální styl, fotografie
a koncept prezentace:
Alexandra Šliková,
Jáchym Moravec


Za pomoc děkujeme:
Veronika Opatrná,
Maroš Ťulák,
Evelína Ženíšková,
Aleks Hue,
Markéta Skalková


Strašidelný
zámek
07/2020