Existence
Karolína
Stará
3. BcA.Jakákoliv věc nebo organismus
může existovat, ale my
o tom nemusíme vědět.
Ani tušit co to je, kde to
je, proč to je.

To něco se nám může skrýt
a přesto být s námi.

Kniha Existence pojednává
o bytí něčeho skrytého
v oživlém lese, který vše
pohlcuje. Něco tam přesto
žije neslyšně a neviditelně.
Právě díky skrytí a nepochopení
to může existovat.


210x265 mm
48 stranpotenciál
✹✹✹

napětí
✹✹✹

sex-appeal
✹✹✹✹

strach
✹✹
zpracování a vazba
✹✹✹✹

příběh
✹✹

drama
✹✹✹

výběr materiálů
✹✹✹✹
ambice/odvaha
✹✹✹

konzistence
✹✹✹

originalita
✹✹✹

dotaženost
✹✹✹Jakákoliv věc nebo organismus může existovat, ale my o tom nemusíme vědět. Ani tušit co to je, kde to je, proč to je.


To něco se nám může skrýt a přesto být s námi.


Kniha Existence pojednává o bytí něčeho skrytého v oživlém lese, který vše pohlcuje. Něco tam přesto žije neslyšně a neviditelně. Právě díky skrytí a nepochopení to může existovat.


Publikace se skládá ze tří elementů. Prvním je typografie, která vznikla v rámci semestrální práce s tématem Strašidelný zámek pod heslem: „Není jedno, který font použiješ, každý nese svůj charakter.“ Vytvořila jsem variabilní font, jenž se může měnit v závislosti na požadavcích. Jeden řez je více „vyhrocený“, co se týká táhel a ostrých křivek. Vnímám ho spíše jako náhlý výkřik či zděšení. Druhý řez je koncipovaný spíše jako tiché, děsivé plížení se kolem. Font je vytvořen pro velké velikosti, kde se bude objevovat v heslovitých slovech. Je dobře čitelný z velké dálky, pokud je použit v menších velikostech je nasnadě neostřit. Typografie se v závislosti na příběhu zahušťuje.Další složkou knihy jsou 3D objekty, které jsou ilustrace oné cizí existence. Jsoucna jsou a rostou v závislosti na příběhu a pozici v knize – na začátku knihy jemnější, hubenější, na konci vypasená a zdravě prospívající. Objekty jsou vytvořeny v Blendru z použité typografie.


Poslední ingrediencí v knize je barva s gradienty. Jsou zde použité pouze tři barvy – modrá, bílá a červená. Existence je zastoupena červenou barvou, modrá naopak temný les. Barevné gradienty, které jsou téže závislé na příběhu.


Mým hlavním cílem bylo vytvořit knihu, která existuje a odhaluje neobyčejný svět, který může být skrýt a nepochopen.

další
projekty
Navrhněte a vytvořte knihu
na téma Strašidelný zámek.
Knihu zpracujte ve výškovém
formátu 155×210 mm nebo
210×265 mm s minimálním
počtem šestnácti stran
v nákladu alespoň tří kusů. Tisk,
materiál, barevnost, typ vazby
a technologie jsou na vás.

Klauzura
ateliéru
Grafický
design 2
LS 2020

Zdeněk Bachura
Ivana Beranová (stáž)
Karolína Gemelová (stáž)
Tereza Haspeklová
Johana Hnízdilová
Nikola Iljučoková
& Barbora Tomová

Pavel Kuja
Judita Košťáková (stáž)
Kristýna Marková
Faustýna Myslivcová
Pavla Nečásková
Veronika Opatrná
Nikita Savelyev
Karolína Stará
Luboš Syrovátka
Tereza Špádová
Tereza Valentová
Jakub Veselý (stáž)
Maroš Ťulák
facebook
instagram
webSituace na jaře 2020 a nutnost
distanční výuky v průběhu
semestru vyústily v rozhodnutí
představit klauzurní téma
pouze na internetu. Knižní
projekty prezentujeme
v ucelené podobě, co nejblíže
tomu, jak byste je vnímali
během tradiční výstavy
klauzur.

Knihy vznikly pod vedením
Michala Slejšky, Pavla Friče
a Barbory Müllerové.


Fakulta
umění
a designu
UJEPVizuální styl, fotografie
a koncept prezentace:
Alexandra Šliková,
Jáchym Moravec

Za pomoc děkujeme:
Veronika Opatrná,
Maroš Ťulák,
Evelína Ženíšková,
Aleks Hue,
Markéta Skalková


Strašidelný
zámek
07/2020