Pohlcení
Karolína
Gemelová
2. BcA
.


Jako prostředí knihy
jsem zvolila vetešnictví.
Toto místo mi navozuje
velmi nepříjemný pocit
z množství věcí kolem
mě. Kniha čtenáře vtáhne
do atmosféry vetešnictví,
postupně jím prochází
a objevuje tajná zákoutí.
Atmosféra ho postupně pohltí.
Prostor nikdy nelze vidět celý,
to umocňuje pocit nejistoty
a napětí. Dochází k zaplňování
předměty, pocitu špíny
a stáří. Krátká slovníková
definice vetešnictví na
začátku knihy čtenáři
pomůže se zorientovat.

155x210 mm
24 stran


potenciál
✹✹✹✹

napětí
✹✹✹✹

sex-appeal
✹✹✹✹

strach
✹✹✹
zpracování a vazba
✹✹✹✹

příběh
✹✹✹

drama
✹✹✹

výběr materiálů
✹✹✹✹
ambice/odvaha
✹✹✹✹

konzistence
✹✹✹✹✹

originalita
✹✹✹

dotaženost
✹✹✹✹Kniha Pohlcení tématicky navazuje na semestrální zadání, které neslo název Strašidelný zámek. Na toto téma jsem vytvořila krátkou animaci z prostředí starých výloh obchodů. 

Stejný motiv stojí i za vznikem této knihy. Jako prostředí jsem zvolila vetešnictví. Tento prostor mi navozuje velmi nepříjemný pocit z množství věcí kolem mě. Kniha diváka vtáhne do prostředí vetešnictví, kterým postupně prochází a objevuje jeho tajná zákoutí. Atmosféra vás postupně pohltí. Prostor nikdy nelze vidět celý, to umocňuje pocit nejistoty a napětí. Postupně přibývají předměty, špína a jejich stáří. Krátká slovníková definice vetešnictví na začátku knihy čtenáři pomůže se zorientovat.

Ilustrace jsem vytvářela pomocí suchého pastelu a uhle. Kreslila jsem na metr dlouhé papírové pásy, aby obrazy mezi sebou navazovaly a tvořily panoramatický pohled do místnosti.


Tiskla jsem na risographu, který umožňuje matný výsledek. Využila jsem vlastností této technologie, při které se výsledný obraz stále trochu maže, což pomáhá mé snaze vytvořit dojem špíny.

Vazbu jsem zvolila jednoduchou šitou V1 a desky jsou zvlášť lepené ze dvou kusů s klopami. Slepené jsou černým knihařským plátnem, které vytváří hřbet knize. Ilustrace jsou tisknuty na recyklovaný papír gramáže 120 a desky taktéž recyklovaný papír gramáže 250.další
projekty
Navrhněte a vytvořte knihu
na téma Strašidelný zámek.
Knihu zpracujte ve výškovém
formátu 155×210 mm nebo
210×265 mm s minimálním
počtem šestnácti stran
v nákladu alespoň tří kusů. Tisk,
materiál, barevnost, typ vazby
a technologie jsou na vás.

Klauzura
ateliéru
Grafický
design 2
LS 2020

Zdeněk Bachura
Ivana Beranová (stáž)
Karolína Gemelová (stáž)
Tereza Haspeklová
Johana Hnízdilová
Nikola Iljučoková
& Barbora Tomová

Pavel Kuja
Judita Košťáková (stáž)
Kristýna Marková
Faustýna Myslivcová
Pavla Nečásková
Veronika Opatrná
Nikita Savelyev
Karolína Stará
Luboš Syrovátka
Tereza Špádová
Tereza Valentová
Jakub Veselý (stáž)
Maroš Ťulák
facebook
instagram
webSituace na jaře 2020 a nutnost
distanční výuky v průběhu
semestru vyústily v rozhodnutí
představit klauzurní téma
pouze na internetu. Knižní
projekty prezentujeme
v ucelené podobě, co nejblíže
tomu, jak byste je vnímali
během tradiční výstavy
klauzur.

Knihy vznikly pod vedením
Michala Slejšky, Pavla Friče
a Barbory Müllerové.


Fakulta
umění
a designu
UJEPVizuální styl, fotografie
a koncept prezentace:
Alexandra Šliková,
Jáchym Moravec

Za pomoc děkujeme:
Veronika Opatrná,
Maroš Ťulák,
Evelína Ženíšková,
Aleks Hue,
Markéta Skalková


Strašidelný
zámek
07/2020