Spiritus
Noctis
Judita
Košťáková
3. BcA.


1. Strach vychází z nejistoty.

2. Dřív nebezpečí uslyšíš,
než ho uvidíš.

Spiritus Noctis je to, co
činí noční vjemy tak zvláštně
odlišnými od těch denních.

Knížka je záznamem noční
poslechové procházky
po Barrandově. Fotografická
panoramata poslechových
zastávek spolu se zvukovou
nahrávkou dohromady
skládají „mapu“ onoho
prostoru v reálném čase,
která může odhalit, co jsme
vlastně slyšeli.
210x265 mm
24 stran


potenciál
✹✹✹✹✹

napětí
✹✹✹✹✹

sex-appeal
✹✹✹✹✹

strach
✹✹✹
zpracování a vazba
✹✹✹✹✹

příběh
✹✹✹✹

drama
✹✹✹✹

výběr materiálů
✹✹✹✹✹
ambice/odvaha
✹✹✹✹✹

konzistence
✹✹✹✹✹

originalita
✹✹✹✹✹

dotaženost
✹✹✹✹✹Je noc. Stojíš na prázdné ulici, světlo z pouličních lamp se odráží na mokrém asfaltu. Kolem tebe šumí stromy. Cinkání obojku posledního venčeného psa se vzdaluje.

Zafouká slabý vítr a pak se ulicí rozprostře úplné ticho.

Vědomě zpomalíš dech. Vnímáš sám sebe, jak stojíš na prázdné ulici. Nikde nikdo.

Podíváš se nad sebe, nebe je tmavě modré, měsíc je dnes schovaný za mraky.

Čekáš, co uslyšíš.

A možná i co uvidíš.

Spiritus Noctis je to, co činí noční vjemy tak zvláštně odlišnými od těch denních.

Ve chvíli, kdy se setmělo a ulice ztichly, jsem se vydávala na noční procházky. Jediným společníkem mi byl můj stín a mé kroky. Šla jsem kolem domů, skrz lesík až k poli na samý konec Barrandova. Na místa, která sice znám, ale ve zcela jiném kontextu. Uprostřed tmy jsem se pak zastavovala a poslouchala.


Procházku si můžete projít se mnou díky záznamu o dvou částech. První, obrazovou část tvoří knížka s panoramaty poslechových zastávek. Druhou částí je zvuková stopa, ke které se dostanete pomocí QR kódu. Zvuk bez obrazu, respektive obraz bez zvuku, předá pouze zvláštní pocit z podivného prostoru. Obě části dohromady ale složí zvukovou mapu v reálném čase, která pomůže tento podivný prostor lépe prozkoumat a pochopit. V noci ovšem všechno vypadá i zní jinak, a tak je otázkou, jestli i přesto něco nezůstane skryté.

Spiritus Noctis je inspirován zvukovými metodami soundwalk, field recording a soundmap. Dvoustránky leporelové harmoniky postupně provádí po jednotlivých zastávkách, dají se ale také rozložit na jeden dlouhý pás. Horizontálnost odpovídá nejen jednomu dlouhému panoramatu procházky, ale i plynutí zvukové stopy, která probíhá napříč knížkou ve formě časové osy.

bit.ly/spiritusnoctisdalší
projekty
Navrhněte a vytvořte knihu
na téma Strašidelný zámek.
Knihu zpracujte ve výškovém
formátu 155×210 mm nebo
210×265 mm s minimálním
počtem šestnácti stran
v nákladu alespoň tří kusů. Tisk,
materiál, barevnost, typ vazby
a technologie jsou na vás.

Klauzura
ateliéru
Grafický
design 2
LS 2020

Zdeněk Bachura
Ivana Beranová (stáž)
Karolína Gemelová (stáž)
Tereza Haspeklová
Johana Hnízdilová
Nikola Iljučoková
& Barbora Tomová

Pavel Kuja
Judita Košťáková (stáž)
Kristýna Marková
Faustýna Myslivcová
Pavla Nečásková
Veronika Opatrná
Nikita Savelyev
Karolína Stará
Luboš Syrovátka
Tereza Špádová
Tereza Valentová
Jakub Veselý (stáž)
Maroš Ťulák
facebook
instagram
webSituace na jaře 2020 a nutnost
distanční výuky v průběhu
semestru vyústily v rozhodnutí
představit klauzurní téma
pouze na internetu. Knižní
projekty prezentujeme
v ucelené podobě, co nejblíže
tomu, jak byste je vnímali
během tradiční výstavy
klauzur.

Knihy vznikly pod vedením
Michala Slejšky, Pavla Friče
a Barbory Müllerové.


Fakulta
umění
a designu
UJEPVizuální styl, fotografie
a koncept prezentace:
Alexandra Šliková,
Jáchym Moravec

Za pomoc děkujeme:
Veronika Opatrná,
Maroš Ťulák,
Evelína Ženíšková,
Aleks Hue,
Markéta Skalková


Strašidelný
zámek
07/2020