Citrónek
Johana
Hnízdilová
2. BcA.


Už od malička s rodiči
pravidelně jezdím na chalupu,
do jedné malé, nejmenované
vesničky v ponurém kraji Šluknovského výběžku.
Spletitá historie zámku, který
postupně chátrá přímo
uprostřed vsi, vždy lákala
moji pozornost.

?? mm
64 stran


potenciál
✹✹✹✹

napětí
✹✹✹

sex-appeal
✹✹✹

strach
✹✹✹
zpracování a vazba
✹✹

příběh
✹✹✹✹

drama
✹✹✹

výběr materiálů
✹✹✹
ambice/odvaha
✹✹✹

konzistence
✹✹✹✹

originalita
✹✹✹

dotaženost
✹✹✹✹Už od malička s rodiči pravidelně jezdím na chalupu, do jedné malé, nejmenované vesničky v ponurém kraji Šluknovského výběžku. Spletitá historie zámku, který postupně chátrá přímo uprostřed vsi, vždy lákala moji pozornost. V roce 1938 byl zkonfiskován Němci a poté využíván jako lazaret. Německá říše jej prodala chomutovské firmě Mannemann která z něj vybudovala rekreační zařízení, později sloužící oddílům SS.Po druhé světové válce byl zámek znárodněn. Poté fungoval jako domov důchodců, později zde měla sídlo vojenská posádka. Po jejím odchodu v roce 1970 začala devastace areálu. Od té doby ho již několikrát někdo odkoupil s vírou, že finance na jeho opravu získá díky pomoci kraje, státu i Evropské unie. Sehnat tyto prostředky ale není zdaleka tak jednoduché jak se zdá. A tak zámek dál chátrá, a dějí se tam věci, kterým se člověku chce jen těžko věřit. A tak věřte, či nevěřte. Přichází citrónek:další
projekty
Navrhněte a vytvořte knihu
na téma Strašidelný zámek.
Knihu zpracujte ve výškovém
formátu 155×210 mm nebo
210×265 mm s minimálním
počtem šestnácti stran
v nákladu alespoň tří kusů. Tisk,
materiál, barevnost, typ vazby
a technologie jsou na vás.

Klauzura
ateliéru
Grafický
design 2
LS 2020

Zdeněk Bachura
Ivana Beranová (stáž)
Karolína Gemelová (stáž)
Tereza Haspeklová
Johana Hnízdilová
Nikola Iljučoková
& Barbora Tomová

Pavel Kuja
Judita Košťáková (stáž)
Kristýna Marková
Faustýna Myslivcová
Pavla Nečásková
Veronika Opatrná
Nikita Savelyev
Karolína Stará
Luboš Syrovátka
Tereza Špádová
Tereza Valentová
Jakub Veselý (stáž)
Maroš Ťulák
facebook
instagram
webSituace na jaře 2020 a nutnost
distanční výuky v průběhu
semestru vyústily v rozhodnutí
představit klauzurní téma
pouze na internetu. Knižní
projekty prezentujeme
v ucelené podobě, co nejblíže
tomu, jak byste je vnímali
během tradiční výstavy
klauzur.

Knihy vznikly pod vedením
Michala Slejšky, Pavla Friče
a Barbory Müllerové.


Fakulta
umění
a designu
UJEPVizuální styl, fotografie
a koncept prezentace:
Alexandra Šliková,
Jáchym Moravec

Za pomoc děkujeme:
Veronika Opatrná,
Maroš Ťulák,
Evelína Ženíšková,
Aleks Hue,
Markéta Skalková


Strašidelný
zámek
07/2020