Vamparty
J
akub
Veselý
2. BcA.


Jak tráví večer upíři? Kde spí?
Co je spojuje s netopýry?
Odpovědi na tyto otázky
se můžete dozvědět právě
v této knížce! Skládá se ze
tří flipbooků a každý z nich
odkrývá něco málo ze života
na strašidelném zámku.
Dokonce má kniha i speciální
strašidelný odér.

155x210 mm
100 stran


 


potenciál
✹✹✹✹✹

napětí
✹✹✹✹✹

sex-appeal
✹✹✹✹✹

strach
✹✹✹✹✹
zpracování a vazba
✹✹✹✹✹

příběh
✹✹✹✹✹

drama
✹✹✹✹✹

výběr materiálů
✹✹✹✹✹

ambice/odvaha
✹✹✹✹✹

konzistence
✹✹✹✹✹

originalita
✹✹✹✹✹

dotaženost
✹✹✹✹✹
Už dlouho jsem si chtěl vyzkoušet animaci, například tu ručně kreslenou přes pauzovací papíry. Po zadání tématu jsem hned věděl, že bych chtěl vytvořit animace spojené s každodenním životem strašidel. Nástroj, který jsem si pro práci zvolil, byla tužka, jelikož se mi líbí struktura, kterou její tahy na pauzovacích papírech zanechávaly. Poté, co jsem si udělal návrhy, mi došlo, že většina má alespoň jednoho společného člena, a to buď upíra nebo netopýra. A tak vzniklo hlavní téma mých animací. Animace jsem měl naplánované od začátku tři. Každá ukazuje něco ze života na strašidelném zámku a něco ze života upírů a netopýrů. Když jsem zjistil, že součástí zadání je i médium knihy, říkal jsem si že animace opustím, ale naštěstí mi došlo, že existují flipbooky. Zádrhelem ale bylo, že kniha, která by měla jako klauzura vzniknout, měla daný rozměr.


Takhle velké flipbooky bohužel nejsou příliš praktické. Po pár bezradných chvilkách jsme došli k řešení, kterým je tato kniha. Je dvakrát naříznutá, aby se daly flipbooky jednotlivě otáčet a aby měl čtenář místo, kde knihu držet. Dalším problémem se ale stalo řezání do knihy. Laser, se kterým jsem od začátku počítal, nedokázal nařezat všechny stránky knihy najednou, a já se obával, že se mi stránky v poslední chvíli lepení knihy rozjedou, když je budu do laseru dávat postupně. Naštěstí jsem ale při zkoušce zjistil, že se vkládané listy v laseru vzněcují a díky tomu se mezera mezi jednotlivými flipbooky stává větší. A navíc kniha díky plamenům dostává neodolatelnou vůni!další
projekty


Navrhněte a vytvořte knihu
na téma Strašidelný zámek.
Knihu zpracujte ve výškovém
formátu 155×210 mm nebo
210×265 mm s minimálním
počtem šestnácti stran
v nákladu alespoň tří kusů. Tisk,
materiál, barevnost, typ vazby
a technologie jsou na vás.

Klauzura
ateliéru
Grafický
design 2
LS 2020

Zdeněk Bachura
Ivana Beranová (stáž)
Karolína Gemelová (stáž)
Tereza Haspeklová
Johana Hnízdilová
Nikola Iljučoková
& Barbora Tomová

Pavel Kuja
Judita Košťáková (stáž)
Kristýna Marková
Faustýna Myslivcová
Pavla Nečásková
Veronika Opatrná
Nikita Savelyev
Karolína Stará
Luboš Syrovátka
Tereza Špádová
Tereza Valentová
Jakub Veselý (stáž)
Maroš Ťulák
facebook
instagram
webSituace na jaře 2020 a nutnost
distanční výuky v průběhu
semestru vyústily v rozhodnutí
představit klauzurní téma
pouze na internetu. Knižní
projekty prezentujeme
v ucelené podobě, co nejblíže
tomu, jak byste je vnímali
během tradiční výstavy
klauzur.


Knihy vznikly pod vedením
Michala Slejšky, Pavla Friče
a Barbory Müllerové.


Fakulta
umění
a designu
UJEPVizuální styl, fotografie
a koncept prezentace:
Alexandra Šliková,
Jáchym Moravec


Za pomoc děkujeme:
Veronika Opatrná,
Maroš Ťulák,
Evelína Ženíšková,
Aleks Hue,
Markéta Skalková


Strašidelný
zámek
07/2020