Pozemek
je jiného
vlastníka
než dům
na pozemku
umístěný
Ivana
Beranová
1. MgA.


Strašidelný zámek si
představuji jako budovu,
jenž nemá klasické tvary,
na které jsme běžně zvyklí,
ale mísí se v ní různé styly
a prvky. Je to stavba,
u které si nedokážu
představit členění místnosti,
chodby a schodiště.
Jako obrazový zdroj jsem
vybrala architekturu města
Ústí nad Labem, jejíž detaily
a prvky jsem intenzivně
pozorovala, fotografovala
a následně použila
při tvorbě koláží.

210x265 mm
56 stranpotenciál
✹✹

napětí
✹✹

sex-appeal
✹✹✹

strach
✹✹✹
zpracování a vazba
✹✹✹✹

příběh
✹✹

drama
✹✹✹

výběr materiálů
✹✹✹
ambice/odvaha
✹✹

konzistence
✹✹✹✹

originalita
✹✹✹

dotaženost
✹✹✹
Jako strašidelný zámek si představuji budovu, jenž nemá klasické tvary, na které jsme běžně zvyklí, ale zase se v ní mísí různé styly a architektonické prvky. Je to stavba, u které si nedokážu představit, jak jsou členěné její místnosti, chodby a schodiště. V mém případě jsem si jako obrazový zdroj vybrala architekturu města Ústí nad Labem, jejíž detaily a prvky jsem intenzivně pozorovala. Fotografovala jsem architekturu, která mě určitým způsobem děsila nebo jinak zaujala, ať už jako celá budova, tak jen její malé prvky a detaily. Ty jsem následně použila při tvorbě koláží, ze kterých jsem vytvořila můj osobní pohled na architekturu města Ústí nad Labem. 


Koláže vznikaly jakou dlouhá panoramata, která se pak objevují v knize. Pořízené fotografie jsem nechala vůči sobě ve stejném rozměru, jako jsem je vyfotografovala – budovy nebo jejich prvky, u kterých jsem měla odstup, jsou v kolážích menší, a budovy u kterých jsem odstup neměla, jsou naopak větší. Stejně tak jako budovy vidíme při reálném procházení města Ústí nad Labem.další
projekty
Navrhněte a vytvořte knihu
na téma Strašidelný zámek.
Knihu zpracujte ve výškovém
formátu 155×210 mm nebo
210×265 mm s minimálním
počtem šestnácti stran
v nákladu alespoň tří kusů. Tisk,
materiál, barevnost, typ vazby
a technologie jsou na vás.

Klauzura
ateliéru
Grafický
design 2
LS 2020

Zdeněk Bachura
Ivana Beranová (stáž)
Karolína Gemelová (stáž)
Tereza Haspeklová
Johana Hnízdilová
Nikola Iljučoková
& Barbora Tomová

Pavel Kuja
Judita Košťáková (stáž)
Kristýna Marková
Faustýna Myslivcová
Pavla Nečásková
Veronika Opatrná
Nikita Savelyev
Karolína Stará
Luboš Syrovátka
Tereza Špádová
Tereza Valentová
Jakub Veselý (stáž)
Maroš Ťulák
facebook
instagram
webSituace na jaře 2020 a nutnost
distanční výuky v průběhu
semestru vyústily v rozhodnutí
představit klauzurní téma
pouze na internetu. Knižní
projekty prezentujeme
v ucelené podobě, co nejblíže
tomu, jak byste je vnímali
během tradiční výstavy
klauzur.

Knihy vznikly pod vedením
Michala Slejšky, Pavla Friče
a Barbory Müllerové.


Fakulta
umění
a designu
UJEPVizuální styl, fotografie
a koncept prezentace:
Alexandra Šliková,
Jáchym Moravec

Za pomoc děkujeme:
Veronika Opatrná,
Maroš Ťulák,
Evelína Ženíšková,
Aleks Hue,
Markéta Skalková


Strašidelný
zámek
07/2020