Navrhněte a vytvořte knihu
na téma Strašidelný zámek.
Knihu zpracujte ve výškovém
formátu 155×210 mm nebo
210×265 mm s minimálním
počtem šestnácti stran
v nákladu alespoň tří kusů. Tisk,
materiál, barevnost, typ vazby
a technologie jsou na vás.EnglishKlauzura
ateliéru
Grafický
design 2
LS 2020Situace v roce 2020 a nutnost
distanční výuky v průběhu
semestru vyústily v rozhodnutí
představit klauzurní téma
pouze na internetu. Knižní
projekty prezentujeme
v ucelené podobě, co nejblíže
tomu, jak byste je vnímali
během tradiční výstavy
klauzur.


Knihy vznikly pod vedením
Michala Slejšky, Pavla Friče
a Barbory Müllerové.
Fakulta
umění
a designu
UJEP
Vizuální styl, fotografie
a koncept prezentace:
Alexandra Šliková,
Jáchym Moravec


Za pomoc děkujeme:
Veronika Opatrná,
Maroš Ťulák,
Evelína Ženíšková,
Aleks Hue,
Markéta SkalkováStrašidelný
zámek
07/2020