Zaregistrovat se_stačí
vyplnit tři
políčka
Faustýna
Myslivcová
2. BcA.


Navykli jsme si dívat
se často na mobil nebo jen
nevypínat notebook. Projíždět
zprávy, sledovat novinky
a psát komentáře. Sdílet
svou polohu, to, kým jsme
a i to, jak se nám daří. Stačí
být online. Máme kontrolu
nad tím, kolik toho o sobě
dáme vědět. Máme stále
na výběr. Pokračovat nebo
se vrátit. Máme možnost
„odstranit" vše, čím
jsme přispěli.

155x210 mm
100 stranpotenciál
✹✹✹

napětí
✹✹

sex-appeal
✹✹✹

strach
✹✹
zpracování a vazba
✹✹✹

příběh
✹✹✹✹

drama
✹✹✹

výběr materiálů
✹✹✹
ambice/odvaha
✹✹✹✹

konzistence
✹✹✹

originalita
✹✹✹✹

dotaženost
✹✹✹✹Navykli jsme si dívat se často na mobil nebo jen nevypínat notebook. Projíždět zprávy, sledovat novinky a psát komentáře. Sdílet svou polohu, to, kým jsme a i to, jak se nám daří. Přidávat storíčka, lajkovat, hejtit. Můžeme tvořit svá ideální Já v novém světě. Stačí být online. Je nutné se pouze zaregistrovat, vyplnit pár informací. Funguje to velmi dobře. Žene nás dopředu to, po čem toužíme. Stačí vyplnit tři políčka a kliknout na tlačítko Pokračovat. A pak dostaneme, co chceme. Ovšem chtějí po nás ještě další informace. Pokračovat. Další. Pokračovat. Další. A už nedokážeme přestat, však jsme tak blízko k cíli!

Každopádně, když se zde něco nepovede, tak se dá přece udělat krok zpět. Máme kontrolu nad tím, kolik toho o sobě dáme vědět. Máme stále na výběr. Pokračovat nebo se vrátit. Máme možnost „odstranit“ vše, čím jsme přispěli. Máme jistotu, že naše informace jsou v bezpečí.

Ale opravdu máme?další
projekty
Navrhněte a vytvořte knihu
na téma Strašidelný zámek.
Knihu zpracujte ve výškovém
formátu 155×210 mm nebo
210×265 mm s minimálním
počtem šestnácti stran
v nákladu alespoň tří kusů. Tisk,
materiál, barevnost, typ vazby
a technologie jsou na vás.

Klauzura
ateliéru
Grafický
design 2
LS 2020

Zdeněk Bachura
Ivana Beranová (stáž)
Karolína Gemelová (stáž)
Tereza Haspeklová
Johana Hnízdilová
Nikola Iljučoková
& Barbora Tomová

Pavel Kuja
Judita Košťáková (stáž)
Kristýna Marková
Faustýna Myslivcová
Pavla Nečásková
Veronika Opatrná
Nikita Savelyev
Karolína Stará
Luboš Syrovátka
Tereza Špádová
Tereza Valentová
Jakub Veselý (stáž)
Maroš Ťulák
facebook
instagram
webSituace na jaře 2020 a nutnost
distanční výuky v průběhu
semestru vyústily v rozhodnutí
představit klauzurní téma
pouze na internetu. Knižní
projekty prezentujeme
v ucelené podobě, co nejblíže
tomu, jak byste je vnímali
během tradiční výstavy
klauzur.

Knihy vznikly pod vedením
Michala Slejšky, Pavla Friče
a Barbory Müllerové.


Fakulta
umění
a designu
UJEPVizuální styl, fotografie
a koncept prezentace:
Alexandra Šliková,
Jáchym Moravec

Za pomoc děkujeme:
Veronika Opatrná,
Maroš Ťulák,
Evelína Ženíšková,
Aleks Hue,
Markéta Skalková


Strašidelný
zámek
07/2020